Vilka vi är

Vi är ett Linköpingsbaserat företag som specialiserat sig på affärssystem och affärsutveckling. Vår erfarenhet av att hjälpa olika företag strukturera sitt arbete och sin organisation har gett oss många bra verktyg för att effektivisera och förbättra arbetsflöden, lagerhantering, fakturering med mera.

Oberoende av om du har ett stort eller litet företag så djupstuderar vi din verksamheten och engagerar oss i ditt företag. Det ger oss möjligheten att lättare förstå behov och problem, och komma med de bästa lösningarna.

Verksamhetsidé

Vårt mål är enkelt: att tänka ett steg längre och ge våra kunder mer än ett affärssystem. Här är de principer som vi arbetar utefter:

 • Frihet

  Digrad Business handlar om att ge flexibilitet och de rätta verktygen för våra kunder att utföra sitt arbete så effektivt som möjligt.

 • Engagemang

  Vi vill leverera mer än bara ett affärssystem. Genom att engagera oss i våra kunders verksamhet kan vi identifiera behov och problem och hitta lösningar till dem.

 • Kunskap

  Även det bästa systemet är bara så bra som dess användare. Därför ska vi vara noga med att utbilda och informera.

 • Innovation

  Vi vill utveckla oss själva. Vi tänker utanför ramarna, är inte låsta till långa beslutsprocesser och vi vill utnyttja ny teknik.


Hur vi arbetar

Genom att arbeta med vårt eget affärssystem Digrad Business så sammanfogar vi alla delar i en organisation under ett och samma tak. Det ger oss och våra kunder en unik möjlighet till en helhetsbild som annars är svår att få.

Vi tar även fram rapporter, nyutvecklar och anpassar systemet utefter enskilda specifika behov. Allt för att underlätta för våra kunder, så de kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Men vi vet även att ett affärssystem bara är så bra som dess användare. Så vi lägger stor vikt vid utbildning och att förbättra arbetsmetoder hos våra kunder för att de ska få så stor effekt av affärssystemet som möjligt.


Historik

Digrad grundades 2004 i Sundsvall med målet att utveckla och tillhandhålla radiosystem. Men ganska snabbt utvecklades verksamheten till att arbeta med affärssystem istället. Åren gick och vi växte sakta men säkert. År 2008 flyttades huvudkontoret till Linköping, där vi nu sitter i Mjärdevi Science Park.