Våra tjänster

Vi gör mer än bara affärssystem. Vi hjälper våra kunder med hemsidor, EDI-kopplingar, affärs- och lagerlogik, analyser och framtagning av rapporter.

Digrad är mer än bara ett affärssystem

Genom att arbeta nära inpå våra kunder har vi genom åren fått mycket kunskap om hur olika processer och flöden bör se ut och fungera på ett företag. Den kunskapen vill vi dela med oss av. Det kan handla om allt från produktionsplanering och lagerhantering till bokföring och affärsprocesser.

Det är svårt att hålla koll på alla olika standarder och metoder det finns. Ett lager kan organiseras enligt olika modeller, utleveranser kan kräva olika etiketter och följesedlar; kostnadskalkyler kan göras på många olika vis, och så vidare. Det finns många olika lösningar och det är inte alltid enkelt att veta vilken metod man ska välja (eller som finns för den delen). Det är här vi kommer in och kan hjälpa till. Genom att vara på plats ute hos ditt företag kan vi analysera och komma med förslag på effektivisering och förbättring.

Det kan handla om allt från att systematisera produktionsplanering så att mindre daglig handpåläggning behövs; till att registrera arbetsmoment för att ta fram arbetskostnader för en specifik produkt.

Vi erbjuder bland annat hjälp med

  • Produktionsplanering
  • Arbetsmoments-registrering
  • Framtagning av efterkalkyler
  • Budgetprognoser
  • Lagereffektivisering
  • Rapporter