Tillbaka

Digrad Mobile, del ett - uppsättning och förberedelser

Här följer den första delen av tre i en artikelserie där vi presenterar vår mobila säljstödslösning Digrad Mobile. I detta avsnitt går vi igenom hur man sätter upp och börjar använda lösningen, ger exempel på hur man i Digrad Business affärssystem skapar de rutter med besök som säljaren avses genomföra samt att vi börjar titta på hur gränssnittet i handenheten ser ut.

I standardutförandet utgår lösningen från att det inom en organisation eller ett företag finns ett antal säljare som var och en ansvarar för och bearbetar ett antal kunder. Ett typexempel är en säljare som verkar inom ett visst distrikt och som vid besök hos kunder både tar emot ordern och även genomför själva leveransen. Säljaren kan via sitt användarkonto i Digrad Business lägga upp sina egna kunder eller leads och därefter själv skapa en rutt med förslag på besök som denne ska genomföra.


Kalender med mötesbokningar i Digrad Business.
Denna dag i september har säljaren Andreas fem inplanerade besök på sin agenda.

Rutinen för att i Digrad Business skapa ett nytt besök hos en kontakt efterliknar det sätt man lägger in en mötesbokning i till exempel e-postklienten Outlook. Man skapar först ett inbokat möte och kopplar därefter den avtalade tiden i kalendern till den kontakt man ska besöka. Det är även möjligt att ställa in att mötet skall vara av återkommande typ med en viss frekvens, till exempel upprepas var tredje vecka eller alltid inträffa den femte dagen varje månad. När mötet sparats i affärssystemet dyker det per automatik upp i säljarens handenhet.


Mötesbokningar i Digrad Mobile.
De besök som planerats i huvudprogrammet visas på detta sätt i den mobila enheten.

I huvudprogrammet är det lätt att få en överblick över arbetsveckans eller månadens inplanerade besök. Eventuella ändringar som görs i möteskalendern, till exempel om möten ställs in eller flyttas framåt eller bakåt i tiden, synkas per automatik till handenheten vilket gör att informationen säljaren på fältet utgår ifrån alltid hålls uppdaterad och aktuell.

När säljarens arbetspass tar sin början loggar denne in i säljstödet och tar del av dagens inplanerade besök som listas i den ordning de förväntas genomföras. Det finns möjlighet att filtrera listningen för att snabbare hitta till rätt kontakt samt även att fritextsöka fram vilken kontakt som helst även bland de kontakter som inte finns med på listan bland dagens inplanerade besök.


Sökfunktion.
Samtliga kontakter registrerade i huvudprogrammet är möjliga att söka fram även om de inte ligger med i listan över dagens inplanerade besök.

Genom att klicka sig in på ett av de inplanerade besöken får man ytterligare relevant information som rör kontakten, till exempel besöksadress, uppgifter som e-postadress och telefonnummer till de kontaktpersoner man träffar, information om tidigare order eller eventuella kommentarer som registrerats kring kontakten. Klickar man till exempel på besöksadressen så öppnas köranvisningar till adressen i handenhetens navigator och man kan även snabbt och enkelt ringa upp ett telefonnummer genom att klicka på det.


Detaljerad information kring en kontakt och ett besök.
Adresser, telefonnummer och e-postadresser är klickbara och gör att säljaren snabbt kan få en vägbeskrivning, ringa eller skicka ett e-postmeddelande till kontakten.

Via en meny kommer man åt att lägga en ny försäljnings- eller returorder på kontakten. Det är även möjligt att lägga en ny kommentar kring kontakten eller direkt från handenheten redigera vissa av de uppgifter som finns knutna till kontakten som e-postadresser.


Åtgärdsmeny med olika actions.
Via åtgärdsmenyn kan säljaren till exempel skapa en ny försäljnings- eller returorder, lägga en notering kring kontakten eller besöket samt redigera olika inställningar som rör kontakten.

Med detta så avrundar vi denna artikel där vi gått igenom hur grundförutsättningarna för att börja använda Digrad Mobile ser ut. Vi har visat hur man enkelt lägger upp sina inplanerade säljbesök i huvudprogrammet och hur dessa besök sedan presenteras i den mobila enheten. I nästa avsnitt av artikelserien kommer vi gå igenom hur flödet för att lägga en ny försäljningsorder ser ut samt vilka händelser som en ny försäljningsorder kan föra med sig i form av till exempel automatiska utskick av följesedel och lagersaldoförändring.