Tillbaka

Digrad integrerar mot SOLO, system för effektivare varuflöden

Under försommaren har Digrad skapat en integrationslösning mot inköps-, prognos- och lagersstyrningssystemet SOLO från Promosoft.

Något som vi upplevt ett ökat intresse för under de senaste åren är kring olika former av integrationer när våra affärssystemskunder parallellt med Digrad Business använder eller vill använda ett sidosystem för ett visst ändamål eller för att hantera ett specifikt flöde. Det är då önskvärt att det externa systemet har möjlighet att hämta in nödvändig data från Digrad Business och även i många fall kommunicera data tillbaka till affärssystemet. Genom att ta fram bryggor mellan systemen kan ofta en hög grad av automatisering uppnås. Exempelvis har vi byggt sådana lösningar och kopplingar mot transportbokningssystemet nShift Delivery, inköpsplattformen Stockfiller, e-handelsplattformen Shopify, bokföringsprogrammet Fortnox samt lagerhanteringssystemet OnGoing WMS.

Med målsättning att bland annat bli ännu bättre på prognoser för inköp började en av våra affärssystemskunder under inledningen av 2022 att undersöka marknaden för prognos- och inköpsverktyg. Efter en utvärderingsprocess föll valet på SOLO från Göteborgsbaserade Promosoft. Tillsammans har vi under våren och försommaren drivit ett projekt för att integrera ihop systemen och få dom att utbyta data emellan sig.

Projektet befinner sig för närvarande i sin uppstartsfas. Vi ser fram emot att i kommande artikel lite senare i höst kunna berätta mer om projektet och vilket utfall införandet av SOLO givit vår kund kring deras inköp och prognostisering.

För mer information rörande våra befintliga integrationer eller kring möjligheterna att integrera mot andra lösningar, kontakta oss via e-post info@digrad.se alternativt via formulär på hemsidan eller på telefon 013-470 29 40.